Publicerade remissvar

Remissvar: Försäkringskassan - Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

Ladda ner Storlek: 119 KB Uppladdat: 2023-05-23

Remisssvar SOU 2022:40 - God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Betänkande av Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor.

Ladda ner Storlek: 158 KB Uppladdat: 2023-01-05

Remissvar SOU 2022:41 - Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Ladda ner Storlek: 135 KB Uppladdat: 2022-10-31

Yttrande SPF, SOU 2022:22 ”Vägen till ökad tillgänglighet delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram”

Ladda ner Storlek: 153 KB Uppladdat: 2022-09-17

Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen: Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring + Ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021

Ladda ner Storlek: 133 KB Uppladdat: 2022-09-17

Remissvar SOU 2022:06 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

Ladda ner Storlek: 161 KB Uppladdat: 2022-06-02

Remissvar SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Ladda ner Storlek: 155 KB Uppladdat: 2022-06-02

Remissvar SOU 2021:93 "Samsjuklighetsutredningen" Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Ladda ner Storlek: 148 KB Uppladdat: 2022-05-02

Yttrande 4.1-37013/2021 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med tillhörande konsekvensutredning.”

Ladda ner Storlek: 64 KB Uppladdat: 2022-02-23

Remissvar S2021/07285 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Ladda ner Storlek: 177 KB Uppladdat: 2022-02-09

Remissvar SOU 2021:80 Privata sjukförsäkringar

Ladda ner Storlek: 76 KB Uppladdat: 2022-01-28

Remissvar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket

Ladda ner Storlek: 119 KB Uppladdat: 2021-12-27

Remissvar Läkarförbundet internremiss - Utbildningsregioner

Ladda ner Storlek: 73 KB Uppladdat: 2021-12-27

Remissvar SOU 2021.39. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Ladda ner Storlek: 72 KB Uppladdat: 2021-11-01

Remissvar SOU 2021.59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Ladda ner Storlek: 74 KB Uppladdat: 2021-11-01

Remissvar Barnen SOU 2021:34

Ladda ner Storlek: 169 KB Uppladdat: 2021-11-01

Remissvar Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor

Ladda ner Storlek: 92 KB Uppladdat: 2021-09-10

Yttande: En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2021-09-10

Yttrande/remissvar: Hippokratesrevision

Ladda ner Storlek: 94 KB Uppladdat: 2021-09-10

Remissvar SOU2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (primärvårdsreform)

Ladda ner Storlek: 413 KB Uppladdat: 2021-09-08

Remissvar vårdförlopp schizofreni SPF

Ladda ner Storlek: 15 KB Uppladdat: 2021-06-14

Remissvar Svensk Psykiatrisk Förening Covid-19 försäkringsmedicin

Ladda ner Storlek: 18 KB Uppladdat: 2021-05-06

Remissvar, Transportstyrelsen, angående översyn av TSFS 2010:125, 12 och 13 kap

Ladda ner Storlek: 15 KB Uppladdat: 2021-04-06

Remissvar Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008.18) .....

Ladda ner Storlek: 67 KB Uppladdat: 2021-03-15

Remissvar, SOU 2020.70, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (Svensk Äldrepsykiatrisk Förening)

Ladda ner Storlek: 70 KB Uppladdat: 2021-03-02

Remissvar Ett nationellt sammanhaallet system foer kunskapsbaserad vaard

Ladda ner Storlek: 77 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar Dnr 13056 2019 Svaarbehandlade Aestoerningar

Ladda ner Storlek: 174 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar_13055_2019_Svaarbehandlat sjaelvskadebeteende

Ladda ner Storlek: 62 KB Uppladdat: 2021-02-12

SPF2022 19: Föreskrift HSLF-FS 2021:8

Ladda ner Storlek: 281 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 17: Internremiss Vårdförlopp depression

Ladda ner Storlek: 59 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 16: Kort etisk analys av omdiagnostisering

Ladda ner Storlek: 172 KB Uppladdat: 2023-04-09

Remissvar SOU 2022:41 - Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Ladda ner Storlek: 135 KB Uppladdat: 2022-10-31

SPF2022 14: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Betänkande av Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (SOU 2022:40)

Ladda ner Storlek: 158 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 13: Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring + Ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021

Ladda ner Storlek: 133 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 12: Vägen till ökad tillgänglighet delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22.

Ladda ner Storlek: 153 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 11: Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Ladda ner Storlek: 187 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 10: Remiss – Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ladda ner Storlek: 174 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 09: Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:06)

Ladda ner Storlek: 161 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 08: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Ladda ner Storlek: 155 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 07: Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Ladda ner Storlek: 148 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 05: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med tillhörande konsekvensutredning.

Ladda ner Storlek: 191 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 04: ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”

Ladda ner Storlek: 119 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 03: ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård” SOU 2021:78.

Ladda ner Storlek: 156 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 02: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll. SOU 2021:80

Ladda ner Storlek: 150 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 01: Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Ladda ner Storlek: 130 KB Uppladdat: 2023-04-09

Remissvar Delbetänkandet SOU 2020 23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning

Ladda ner Storlek: 264 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar_God och naera vaard - En reform foer ett haallbart haelso- och sjukvaardssystem SOU 2020 19

Ladda ner Storlek: 274 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar Socialstyrelsens foereskrifter om utfaerdande av intyg i haelso- och sjukvaarden (HSLF-FS 201854)

Ladda ner Storlek: 178 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar SOU 2020 15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS

Ladda ner Storlek: 190 KB Uppladdat: 2021-02-12

remissvar högspec vård könsdysfori

Ladda ner Storlek: 475 KB Uppladdat: 2021-02-12

Remissvar etiska riktlinjer HLR

Ladda ner Storlek: 46 KB Uppladdat: 2020-06-11

Ds 2018-5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Ladda ner Storlek: 108 KB Uppladdat: 2018-05-20

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Ladda ner Storlek: 98 KB Uppladdat: 2018-05-17

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Ladda ner Storlek: 91 KB Uppladdat: 2018-04-05

Bastjänstgöring för läkare

Ladda ner Storlek: 162 KB Uppladdat: 2018-02-08

Remissvar- Målnivåer – vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

Ladda ner Storlek: 81 KB Uppladdat: 2018-02-08

Remiss med förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2017-xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

Ladda ner Storlek: 62 KB Uppladdat: 2017-09-24

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Ladda ner Storlek: 175 KB Uppladdat: 2017-08-29

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017-21

Ladda ner Storlek: 112 KB Uppladdat: 2017-08-28

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017-50)

Ladda ner Storlek: 101 KB Uppladdat: 2018-02-08

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Ladda ner Storlek: 140 KB Uppladdat: 2017-08-11

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017-9

Ladda ner Storlek: 96 KB Uppladdat: 2017-08-11

För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017-4.

Ladda ner Storlek: 89 KB Uppladdat: 2017-08-29

SOU 2016-93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Ladda ner Storlek: 159 KB Uppladdat: 2017-08-13

DS 2016-44 Nationell läkemedelslista

Ladda ner Storlek: 271 KB Uppladdat: 2017-08-13

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Ladda ner Storlek: 92 KB Uppladdat: 2017-08-13

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016-78

Ladda ner Storlek: 125 KB Uppladdat: 2017-08-29

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ladda ner Storlek: 71 KB Uppladdat: 2017-08-29

Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)

Ladda ner Storlek: 97 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22

Yttrande gällande Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds 2015:48

Ladda ner Storlek: 33 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling

Ladda ner Storlek: 98 KB Uppladdat: 2017-02-26

Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

Ladda ner Storlek: 36 KB Uppladdat: 2017-02-26

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, dnr S2014/9003/FS

Ladda ner Storlek: 588 KB Uppladdat: 2017-02-26

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112

Ladda ner Storlek: 389 KB Uppladdat: 2017-02-22

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Gem2015/0098

Ladda ner Storlek: 167 KB Uppladdat: 2017-02-26

För kvalitet - Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

Ladda ner Storlek: 32 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss/gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och  aktivitetsersättning, (Dnr 032945-2015)

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Ladda ner Storlek: 66 KB Uppladdat: 2017-02-25

Föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3)

Ladda ner Storlek: 49 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort med mera

Ladda ner Storlek: 474 KB Uppladdat: 2017-02-25

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Ladda ner Storlek: 108 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020.19

Ladda ner Storlek: 255 KB Uppladdat: 2020-06-16