Konsultationspsykiatri

Föreningen för konsultationspsykiatri är en sammanslutning av psykiatrer intresserade av psykiatri inom somatisk medicin och primärvård.

Konsultationspsykiatri – consultation-liaison psychiatry – arbetar med patienter som primärt har kontakt med somatisk sjukvård för kroppsliga symtom eller sjukdomar.

 

OBS! Vi vill uppmärksamma att om Du har ansökt för att bli medlem från mars 2020-mars 2021 och inte har fått bekräftelse, skicka gärna ett nytt mejl. Detta beror på tidigare tekniskt fel med vår mejladress och vi beklagar besväret.

 

 

 

Kommande möten

 

 

 

Rekommenderade Kongresser/utbildningar

15TH – 19TH JUNE 2020:  the course has had to be cancelled because of the pandemic

This intensive, five-day course on advanced aspects of Liaison Psychiatry has run for more than 20 years and has an international reputation for excellence.  Course content provides an up-to-date overview of major clinical topic areas commonly encountered by psychiatric liaison teams, present by experts in the field.  The course also covers the development and management of liasion services across the acute hospital, and encourages discussion around challenges encountered and possible solutions.

Konferensen kommer att hållas 3 – 4 juni, 2021 digitalt http://www.eapm2021.com

”This year the conference will be held virtually on the 3rd and 4th of June 2021 and will include plenary lectures with live discussions, pre-recorded parallel symposia, poster sessions, special interest group sessions, as well as a virtual social program.”

 

Som konsultationspsykiater arbetar man med

  • patienter som har kroppslig sjukdom i kombination med psykiska symtom och beteendestörningar
  • patienter med psykiatrisk sjukdom som vårdas för kroppslig sjukdom
  • patienter med kroppsliga symtom, där kända somatiska ”modeller” inte ger tillräcklig förklaring

En betydande del av arbetet sker via somatisk personal/kolleger genom medverkan i team, utbildning och handledning (liaison).

 

  • är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter
  • verkar för utbildning, utvärdering och forskning
  • sprider kunskap om psykiatriska och psykologiska faktorers betydelse för kroppslig ohälsa och sjukdom
  • verkar för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige

 

 

Ordförande:             Monika König

Vice ordförande:   Therese Richter 

Kassör:                       Abha Issursing

Sekreterare:            Myrto Sklivanioti

Ledamot:                   Lars Wahlström

Ledamot:                   Michael John

Ledamot:                   Michael Ioannou

Ledamot:                   Patricia Roffel

Ledamot:                   Pia Arnbert

Suppleant:                Erik Lexne

 

 

Kontakt/bli medlem

Vill du bli medlem eller kontakta oss i ett annat ärende, maila till konsultation@svenskpsykiatri.se

 

Stadgarna

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att kommer till dokumentet

 

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2017

Litteratur konsultpsykiatri 

Tidskrifter

Consultation-Liaison Psychiatry (CL):

Psychosomatics

General Hospital Psychiatry

International Journal of Psychiatry in Medicine (fokus på primärvårdspsykiatri)

Bredare ”psykosomatiska”:

Journal of Psychosomatic Research

Psychosomatic Medicine

Psychotherapy and Psychosomatics

Perspectives in Psychiatric Care. Tidskrift som publicerar en del om CL-nurse.

Hemsidor

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/liaison.aspx

http://www.apm.org/

http://www.thementalelf.net/

http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/improvingphysicalandmh.aspx

Allmänt

Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Lloyd, Guthrie (eds). Handbook of liaison psychiatry, Cambridge, 2012.

Fogel, Greenberg (eds.) Psychiatric care of the medically ill. 3rd ed. American Psychiatric Publishing 2015

Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry, 2nd ed Elsevier 2015

Uppbyggnad, organisation

Kapitel 26 och 27 i Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Royal College of Psychiatrists. Liaison psychiatry for every acute hospital. College Report 183, 2013. Sid 22-29. http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/CR183.pdf

Michael Parsonage, Matt Fossey & Carly Tutty. Liaison Psychiatry in the modern NHS. Centre for Mental Health, London 2012. Hämtas från: http://www.centreformentalhealth.org.uk/liaison-psychiatry-nhs

Sharpe M. Psychological medicine and the future of psychiatry. BJP 2014, 204:91-92.

Collaborative care (2012):

http://www.apm.org/library/monographs/integrated-care/integrated-care.pdf

 Bemötande

Fossum B. (2007) Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Studentlitteratur

Björklund L. (2003) Modet att ingenting göra Libris förlag.

Seeberger A.(2010) Den skamlösa nyfikenheten. Stockholm: Weyler

”Brytpunktsamtalet”: http://vimeo.com/81144878

Nationellt vårdprogram i cancerrehabilitering 2014: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf

Huffman et al. The use of DBT skills in the treatment of difficult patients in the general hospital. Psychosomatics 2003; 44:421-429.

Maunder et al. Physicians’ difficulty with emergency department patients is related to patients’ attachment style. Soc Sc Med 2006; 63:552-562.

Somatisering/funktionella tillstånd

Creed, Henningsen, Fink. Unexplained symptoms, somatization and bodily distress. Cambridge 2011

Bass C, Halligan P. Factitious disorder and malingering: Challenges for clinical assessment and management. Lancet 2014; 383:1422-1432.

http://www.funktionellasymptom.se

http://www.funktionellelidelser.dk

Dansk selskab for almenmedicin 2013. Clinical guideline for general practice. Functional disorders:

http://funktionellelidelser.dk/fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/Publikationer/Clinical_guideline_for_general_practice_Functional_disorders.pdf

Stone, Carson, Sharpe 2005: Functional symptoms in Neurology: Management

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(Suppl I):i13–i21. doi: 10.1136/jnnp.2004.061663

Schaefert Practice guidelines somatoform disorders: Dtsch Arztebl Int 2012; 109(47): 803−13

Bisson Factitious disorder: Psychother Psychosom 2008;77:209–218

Baslet et al. Psychogenic Non-epileptic Seizures: An Updated Primer. Psychosomatics 2016;57:1-17.

Lundin, A., Holmberg, J. Medicinskt oförklarad yrsel http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/12597/LKT0935s2144_2146.pdf

”Förmågebedömning”

White MM, Lofwall MR. Challenges of the Capacity Evaluation for the Consultation-Liaison Psychiatrist. Journal of Psychiatric Practice 2015;21:160–170

Applebaum P. Assessment of Patients’ Competenceto Consent to Treatment. N Engl J Med 2007;357:1834-40.

Farmakologi

Maudsley pharmacology 12th ed 2015

Ferrando, Levenson, Owen (eds). Clinical Manual of Psychopharmacology in the Medically Ill. American Psychiatric Publishing 2010

Lexell, Lindstedt, Sörbo, Tengvar (2007), Farmakologiska möjligheter vid hjärnskadebehandling, Läkartidningen nr 35 vol 104

Ulrik Fredrik Malt and Geoffrey Lloyd: Kapitel 33 I Handbook of Liaison Psychiatry: Psychopharmacological treatment in liaison psychiatry

Attard, Ranjith and Taylor. Alternative routes to oral antidepressant therapy: case vignette and literature review. J Psychopharmacol 2010 24: 449 http://jop.sagepub.com/content/24/4/449