Konsultationspsykiatri

Föreningen för konsultationspsykiatri är en sammanslutning av psykiatrer intresserade av psykiatri inom somatisk medicin och primärvård.

Konsultationspsykiatri – consultation-liaison psychiatry – arbetar med patienter som primärt har kontakt med somatisk sjukvård för kroppsliga symtom eller sjukdomar.

 

Nyheter och tips!

 

 • Patientinformationsmaterial om Funktionella tillstånd från Forskningskliniken för Funktionella tillstånd i Århus, Danmark – Svensk version kan laddas ner här:

När kroppen säger ifrån

När kroppen säger ifrån enskilda sidor

                       

 

 

 • Mejla till funktionellalistan@gmail.com om du vill bli medlem i funktionella listan, ett informellt nätverk för den som har intresse för Funktionella tillstånd. Välkommen att nätverka, dela med dig av erfarenheter, ställa frågor eller bara läsa mail. Man deltar så mycket eller lite man vill.

Rekommenderade kongresser och utbildningar

 

 

Tidigare möten

 • CPD kurs: Konsultationspsykiatri i somatiken 

Tisdag den 25 april 2023, 09.00 -16.00 på Norra stationsgatan 69 – Sista ansökningsdagen är den 23 mar 2023.

https://www.psykiatriforskning.se/Utbildning/kurskatalog/konsultationspsykiatri-i-somatiken/

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring arbete som konsult i somatiken. Arbetet som psykiatrisk konsult kräver kunskap om hur patientens somatiska sjukdom inverkar på den psykiska hälsan, hur samarbete kan organiseras och reser farmakologiska och juridiska utmaningar.

 

 • Konferens: 2023 EAPM Conference Wroclaw: 9th annual scientific conference of the European Association of Psychosomatic Medicine

Konferensen kommer att hållas 15 – 17 juni, 2023 http://www.eapm-conference.org

 

 

 

 

Kliniska riktlinjer konsultation-liaisonpsykiatri presenterades fredagen den 18 mars, kl 9-12

med programmet:

Introduktion – Lars Wahlström

Psykiaterns roll vid cancer – Monika König och Lars Wahlström

Akut somatik för psykiatriker – Olof Lekholm

Farmakologi för konsultation-liaisonpsykiatern – Myrto Sklivanioti Greenfield

Funktionella somatiska tillstånd – Carl Sjöström, Malin Ljungdahl och Sandra Hakkarainen

 

 • Nationellt nätverksmöte för funktionella neurologiska symptom 2022-01-28

Inbjudan DIGITAL Nätverksdag

Som konsultationspsykiater arbetar man med

 • patienter som har kroppslig sjukdom i kombination med psykiska symtom och beteendestörningar
 • patienter med psykiatrisk sjukdom som vårdas för kroppslig sjukdom
 • patienter med kroppsliga symtom, där kända somatiska ”modeller” inte ger tillräcklig förklaring

En betydande del av arbetet sker via somatisk personal/kolleger genom medverkan i team, utbildning och handledning (liaison).

 

 • är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter
 • verkar för utbildning, utvärdering och forskning
 • sprider kunskap om psykiatriska och psykologiska faktorers betydelse för kroppslig ohälsa och sjukdom
 • verkar för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige

 

 

Ordförande:             Monika König

Vice ordförande:   Pia Arnbert

Kassör:                       Abha Issursing

Sekreterare:            Myrto Sklivanioti

Ledamot:                   Lars Wahlström

Ledamot:                   Ioannis Kouros

Ledamot:                   Michael Ioannou

Ledamot:                   Manne Sjöstrand

Suppleant:                Ariane Kvint

Suppleant:                Lovisa Järnmark

 

 

Kontakt/bli medlem

Vill du bli medlem eller kontakta oss i ett annat ärende, maila till

konsultpsykiatriskaf@gmail.com eller konsultation@svenskpsykiatri.se

OBS! Vi vill uppmärksamma att om Du har ansökt för att bli medlem och inte har fått bekräftelse, skicka gärna ett nytt mejl. Detta beror på tidigare tekniskt fel med vår mejladress och vi beklagar besväret.

 • Vi vill informera att medlemsavgiften, som är obligatorisk enligt SPFs stadgar, ska betalas av medlemmar i Föreningen för Konsultationspsykiatri.Avgiften består av ett frivilligt belopp mellan 1-400kr/år och kan betalas till föreningen via SWISH-numret 1233246139. 

Stadgarna

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att komma till dokumentet

 

Protokoll kompletterande årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2017

 

Litteratur konsultpsykiatri 

Tidskrifter

Consultation-Liaison Psychiatry (CL):

Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry

General Hospital Psychiatry

International Journal of Psychiatry in Medicine (fokus på primärvårdspsykiatri)

Bredare ”psykosomatiska”:

Journal of Psychosomatic Research

Psychosomatic Medicine

Psychotherapy and Psychosomatics

Perspectives in Psychiatric Care. Tidskrift som publicerar en del om CL-nurse.

 

Hemsidor

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/liaison.aspx

http://www.apm.org/

http://www.thementalelf.net/

 

Allmänt

Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Lloyd, Guthrie (eds). Handbook of liaison psychiatry, Cambridge, 2012.

Fogel, Greenberg (eds.) Psychiatric care of the medically ill. 3rd ed. American Psychiatric Publishing 2015

Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry, 2nd ed Elsevier 2015

 

Uppbyggnad, organisation

Kapitel 26 och 27 i Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Royal College of Psychiatrists. Liaison psychiatry for every acute hospital. College Report 183, 2013. Sid 22-29.https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/faculties/liaison-psychiatry/cr183liaisonpsych-every-acute-hospital.pdf?sfvrsn=26c57d4_2

Michael Parsonage, Matt Fossey & Carly Tutty. Liaison Psychiatry in the modern NHS. Centre for Mental Health, London 2012. Hämtas från: https://www.centreformentalhealth.org.uk/sites/default/files/2018-09/Liaison_psychiatry_in_the_modern_NHS_2012_0.pdf

Sharpe M. Psychological medicine and the future of psychiatry. BJP 2014, 204:91-92.

 

 Bemötande

Fossum B. (2007) Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Studentlitteratur

Björklund L. (2003) Modet att ingenting göra Libris förlag.

Seeberger A.(2010) Den skamlösa nyfikenheten. Stockholm: Weyler

”Brytpunktsamtalet”: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/brytpunktssamtal/

Nationellt vårdprogram i cancerrehabilitering 2021: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/

Huffman et al. The use of DBT skills in the treatment of difficult patients in the general hospital. Psychosomatics 2003; 44:421-429.

Maunder et al. Physicians’ difficulty with emergency department patients is related to patients’ attachment style. Soc Sc Med 2006; 63:552-562.

 

Somatisering/funktionella tillstånd

Patientinformationsmaterial om Funktionella tillstånd från Forskningskliniken för Funktionella tillstånd i Århus, Danmark.

När kroppen säger ifrån enskilda sidor

När kroppen säger ifrån

Creed, Henningsen, Fink. Unexplained symptoms, somatization and bodily distress. Cambridge 2011

Bass C, Halligan P. Factitious disorder and malingering: Challenges for clinical assessment and management. Lancet 2014; 383:1422-1432.

http://www.funktionellasymptom.se

http://www.funktionellelidelser.dk

Dansk selskab for almenmedicin 2013. Clinical guideline for general practice. Functional disorders:

http://funktionellelidelser.dk/fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/Publikationer/Clinical_guideline_for_general_practice_Functional_disorders.pdf

Stone, Carson, Sharpe 2005: Functional symptoms in Neurology: Management

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(Suppl I):i13–i21. doi: 10.1136/jnnp.2004.061663

Schaefert Practice guidelines somatoform disorders: Dtsch Arztebl Int 2012; 109(47): 803−13

Bisson Factitious disorder: Psychother Psychosom 2008;77:209–218

Baslet et al. Psychogenic Non-epileptic Seizures: An Updated Primer. Psychosomatics 2016;57:1-17.

Lundin, A., Holmberg, J. Medicinskt oförklarad yrsel https://lakartidningen.se/tema-yrsel-1/2009/08/medicinskt-oforklarad-yrsel/

 

”Förmågebedömning”

White MM, Lofwall MR. Challenges of the Capacity Evaluation for the Consultation-Liaison Psychiatrist. Journal of Psychiatric Practice 2015;21:160–170

Applebaum P. Assessment of Patients’ Competenceto Consent to Treatment. N Engl J Med 2007;357:1834-40.

 

Farmakologi

The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 14th Edition, 2021

Ferrando, Levenson, Owen (eds). Clinical Manual of Psychopharmacology in the Medically Ill. American Psychiatric Publishing 2010

Lexell, Lindstedt, Sörbo, Tengvar (2007), https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2007/08/farmakologiska-mojligheter-brvid-hjarnskadebehandling/Läkartidningen nr 35 vol 104

Ulrik Fredrik Malt and Geoffrey Lloyd: Kapitel 33 I Handbook of Liaison Psychiatry: Psychopharmacological treatment in liaison psychiatry

Attard, Ranjith and Taylor. Alternative routes to oral antidepressant therapy: case vignette and literature review. J Psychopharmacol 2010 24: 449 http://jop.sagepub.com/content/24/4/449