Konsultationspsykiatri

Föreningen för konsultationspsykiatri är en sammanslutning av psykiatrer intresserade av psykiatri inom somatisk medicin och primärvård.

Konsultationspsykiatri – consultation-liaison psychiatry – arbetar med patienter som primärt har kontakt med somatisk sjukvård för kroppsliga symtom eller sjukdomar.

 

Kommande möten/utbildningar

EAPM 2017 Barcelona 28 juni – 1 juli

SK-kurser:

Uppsala 30 augusti – 27 oktober 2017

Stockholm 11 september – 13 november 2017

Exeter Advanced Course in Liaison Psychiatry

19th June 2017 – 23rd June 2017

Berliner CL workshop  23. – 25. November 2017

 

Som konsultationspsykiater arbetar man med

  • patienter som har kroppslig sjukdom i kombination med psykiska symtom och beteendestörningar
  • patienter med psykiatrisk sjukdom som vårdas för kroppslig sjukdom
  • patienter med kroppsliga symtom, där kända somatiska ”modeller” inte ger tillräcklig förklaring

En betydande del av arbetet sker via somatisk personal/kolleger genom medverkan i team, utbildning och handledning (liaison).

 

  • är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter
  • verkar för utbildning, utvärdering och forskning
  • sprider kunskap om psykiatriska och psykologiska faktorers betydelse för kroppslig ohälsa och sjukdom
  • verkar för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige

 

 

Ordförande: Marie Bendix
Kassör: Lars Wahlström
Sekreterare: Michael John
Ledamot: Ioanna Ratiu
Ledamot: Pia Östryd
Suppleant: Pär Strindhall
Suppleant: Monika König
Suppleant: Erik Lexne

 

Kontakt/bli medlem

Vill du bli medlem eller kontakta oss i ett annat ärende, maila till konsultation@svenskpsykiatri.se

 

Stadgarna

 

Protokoll årsmöte 2017

Agenda årsmöte 2017

Litteratur konsultpsykiatri 

Tidskrifter

CL:

Psychosomatics

General Hospital Psychiatry

International Journal of Psychiatry in Medicine (mkt primärvårdspsykiatri)

Bredare ”psykosomatiska”:

J of Psychosomatic Research

Psychosomatic Medicine

Psychotherapy and Psychosomatics

Perspectives in Psychiatric Care. Tidskrift som publicerar en del om CL-nurse.

Hemsidor

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/liaison.aspx

http://www.apm.org/

http://www.thementalelf.net/

http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/improvingphysicalandmh.aspx

Allmänt

Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Lloyd, Guthrie (eds). Handbook of liaison psychiatry, Cambridge, 2012.

Fogel, Greenberg (eds.) Psychiatric care of the medically ill. 3rd ed. American Psychiatric Publishing 2015

Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry, 2nd ed Elsevier 2015

Uppbyggnad, organisation

Kapitel 26 och 27 i Guthrie, Rao, Temple (eds). Seminars in liaison psychiatry, 2nd ed. RCPsych Publications 2012

Royal College of Psychiatrists. Liaison psychiatry for every acute hospital. College Report 183, 2013. Sid 22-29. http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/CR183.pdf

Michael Parsonage, Matt Fossey & Carly Tutty. Liaison Psychiatry in the modern NHS. Centre for Mental Health, London 2012. Hämtas från: http://www.centreformentalhealth.org.uk/liaison-psychiatry-nhs

Sharpe M. Psychological medicine and the future of psychiatry. BJP 2014, 204:91-92.

Collaborative care (2012):

http://www.apm.org/library/monographs/integrated-care/integrated-care.pdf

 Bemötande m m

Fossum B. (2007) Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Studentlitteratur

Björklund L. (2003) Modet att ingenting göra Libris förlag.

Seeberger A.(2010) Den skamlösa nyfikenheten. Stockholm: Weyler

”Brytpunktsamtalet”: http://vimeo.com/81144878

Nationellt vårdprogram i cancerrehabilitering 2014: http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5rdprogram/NatVP_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf

Huffman et al. The use of DBT skills in the treatment of difficult patients in the general hospital. Psychosomatics 2003; 44:421-429.

Maunder et al. Physicians’ difficulty with emergency department patients is related to patients’ attachment style. Soc Sc Med 2006; 63:552-562.

Somatisering/funktionella

Creed, Henningsen, Fink. Unexplained symptoms, somatization and bodily distress. Cambridge 2011

Bass C, Halligan P. Factitious disorder and malingering: Challenges for clinical assessment and management. Lancet 2014; 383:1422-1432.

http://www.funktionellasymptom.se

http://www.funktionellelidelser.dk

Dansk selskab for almenmedicin 2013. Clinical guideline for general practice. Functional disorders:

http://funktionellelidelser.dk/fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/Publikationer/Clinical_guideline_for_general_practice_Functional_disorders.pdf

Stone, Carson, Sharpe 2005: Functional symptoms in Neurology: Management

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(Suppl I):i13–i21. doi: 10.1136/jnnp.2004.061663

Schaefert Practice guidelines somatoform disorders: Dtsch Arztebl Int 2012; 109(47): 803−13

Bisson Factitious disorder: Psychother Psychosom 2008;77:209–218

Baslet et al. Psychogenic Non-epileptic Seizures: An Updated Primer. Psychosomatics 2016;57:1-17.

Lundin, A., Holmberg, J. Medicinskt oförklarad yrsel http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/12597/LKT0935s2144_2146.pdf

”Förmågebedömning”

White MM, Lofwall MR. Challenges of the Capacity Evaluation for the Consultation-Liaison Psychiatrist. Journal of Psychiatric Practice 2015;21:160–170

Applebaum P. Assessment of Patients’ Competenceto Consent to Treatment. N Engl J Med 2007;357:1834-40.

Farmakologi

Maudsley pharmacology 12th ed 2015

Ferrando, Levenson, Owen (eds). Clinical Manual of Psychopharmacology in the Medically Ill. American Psychiatric Publishing 2010

Lexell, Lindstedt, Sörbo, Tengvar (2007), Farmakologiska möjligheter vid hjärnskadebehandling, Läkartidningen nr 35 vol 104

Ulrik Fredrik Malt and Geoffrey Lloyd: Kapitel 33 I Handbook of Liaison Psychiatry: Psychopharmacological treatment in liaison psychiatry

Attard, Ranjith and Taylor. Alternative routes to oral antidepressant therapy: case vignette and literature review. J Psychopharmacol 2010 24: 449 http://jop.sagepub.com/content/24/4/449