SPK 2017

För tionde året arrangerade Svenska Psykiatriska Föreningen den Svenska Psykiatrikongressen (SPK) som hölls den 15-17 mars på Svenska Mässan i Göteborg. De senaste fyra åren har intresset för kongressen ökat markant med  totalt 820 deltagare i år. Vi siktar förstås mot att den utvecklingen fortsätter genom att erbjuda ett brett program med många parallella föredrag och workshops. Du kan läsa mer om årets SPK på kongressens webbsida.