SPK 2018: Inbjudan att skicka in kongressbidrag

 

Münchenbryggeriet - konferenslokal, eventlokal, mässlokal och festlokal.

Inbjudan att skicka in kongressbidrag

(call for abstracts)

Nu planerar vi för Svenska Psykiatrikongressen 2018 som kommer att gå av stapeln 14-16 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss.
Det kan handla om ny forskning, samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också föreslå ett debattinlägg eller ett kulturinslag.
Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2018 års kongress blir den bästa hittills!

Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och en sammanfattning på max 150 ord.

Sammanfattningen skickas till Daniel Lindqvist daniel.lindqvist@med.lu.se

Sista datum för inlämnande är den 15 oktober 2017.

Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2018:

Ta kontakt med Stina Djurberg, stina.djurberg@buf.se senast den 1 oktober 2017.