Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet arbetar med utbildningsfrågor inom psykiatri. Bland annat fokuserar vi på följande frågor:

 • Rekommendationer för ST
 • Studierektorsnätverk
 • SPUR inspektioner
 • Specialisternas fortbildning

Utbildningsutskottet arbetar nära SPF:s styrelse och samverkar med bland annat metis-nätverket, Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Vi medverkar i planeringen av Svenska Psykiatrikongressen samt besvarar remisser som hanterar utbildningsfrågor.

 

SPF:s utbildningsutskott 2017 består av:

 • Karin Grönvall
 • Jonas Rask (ordförande)
 • Tove Janarv (ST-representant, STP)
 • David Bevmo (ST-representant, STP)
 • Bo Runeson
 • Sarantos Stasinakis
 • Elina Sarasalo
 • Olle Hollertz (adjungerad, UEMS-representant)
 • Maria Nilsson Markhed (adjungerad, UEMS-representant och SPUR-samordnare)

Kontakt: facklige.sekreteraren@svenskpsykiatri.se