Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet arbetar med utbildningsfrågor inom psykiatri på samtliga utbildningsnivåer. Bland annat fokuserar vi på följande frågor:

 • Rekommendationer för ST
 • Studierektorsnätverk
 • SPUR inspektioner
 • Specialisternas fortbildning

Utbildningsutskottet arbetar nära SPF:s styrelse och samverkar med bland annat Metis-nätverket, Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Vi medverkar i planeringen av Svenska Psykiatrikongressen samt besvarandet av remisser som hanterar utbildningsfrågor.

 

SPF:s utbildningsutskott 2021 består av:

 • Matilda Naesström (ordförande, facklig representant, representant SPF styrelse)
 • Sarantos Stasinakis
 • Elina Sarasalo
 • Gisela Larmark
 • Denada Aiff
 • Olle Hollertz (adjungerad, UEMS-representant)
 • Maria Nilsson Markhed (adjungerad, UEMS-representant och SPUR-samordnare)
 • Sofia Pino Hermansson (ST-representant, STP)
 • Fredrik Rosenqvist (ST-representant, STP)

Kontakt: facklige.sekreteraren@svenskpsykiatri.se