Historiska dokument

Historiskt dokument: Lägesrapport från Svensk Psykiatrisk Förening 1992. 
I samband med den samtida psykiatrireformen (i vars arbete SPF inte bjöds in att medverka i) valde dåvarande styrelsen att utforma en egen lägesbeskrivning av psykiatrins utmaningar, en historisk beskrivning av utvecklingen från ca 1930, och tankar om framtiden och de nya behandlingsmetoder som är i utveckling. Hur mycket skiljer sig egentligen från idag i denna beskrivning?

Från styrelsen 1992 Marie Åsberg (ordf) i samråd med styrelsen (Wolfgang Rutz, Lennart Bogren, Karl-Otto Svärd, Gunnar Kullgren, Kerstin Malmcrona).

http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2021/03/Psykiatri-2000-talet_Marie-Asberg.pdf