Tidskriften för Svensk psykiatri

Tidsskriften Svensk Psykiatri är SPF:s organ och ges ut i samarbete med Svenska Barn- och ungdomspsykiatriska föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen. Tidskriften utkommer  med fyra nummer om året.  En onlineversionen av tidskriften publiceras cirka en vecka efter att papperstidningen kommit ut.

 

Ansvarig utgivare

  • Alessandra Hedlund

 

Huvudredaktör

 

Redaktörer

 

Teknisk redaktör

 

Foto/grafisk design

 

Annonser skickas till

annonser@svenskpsykiatri.se