ST: Specialistansökan

Specialistansökan

En avgift behöver avläggas för specialistansökan. Din ansökan kommer att granskas av extern sakkunnig läkare och som kommer att se över ansökan. Se anvisningar.

Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

 

Aktuella dokument för ST-tjänstgöring enligt 2021:8

Anvisningar från socialstyrelsen HSLF-FS 2021:8 

Ansökan om specialistkompetens, HSLF-FS 2021:8

Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2021:8

Intyg om uppnådd specialistkompetens, HSLF-FS 2021:8

 

Äldre dokument för ST-tjänstgöring enligt 2015:8

Anvisningar för ansökan om specialistkompetens, SOSFS2015:8

Ansökan om specialistkompetens, SOSFS2015:8

Intyg om uppnådd specialistkompetens, SOSFS 2015:8

 

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, till exempel utländska diplom.

Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.