Skriva i Svensk Psykiatri

Skriv gärna i vår tidskrift!

Bidrag till tidningen skickas med e-post till: redaktoren@svenskpsykiatri.se alternativt per vanlig post till
Stina Djurberg, Skogsrydsvägen 60, 506 49 Borås

Nedan följer författarinstruktioner för Svensk Psykiatri. Klicka här för att ladda ner dem.

 

Författarinstruktioner för Svensk Psykiatri

Artikellängd
Texten bör vara max 800 ord. Om Du har en bild/figur med i artikeln är ordmängden max 600 ord. Om Din artikel har fler ord och inte går att korta måste vi tyvärr istället publicera den på vår hemsida istället.

Rubriker
Vi är tacksamma om Du förser Din artikel med förslag på rubrik/titel och underrubriker.

Filformat
Skicka texten som bilaga i e-brev, helst i Word-format.

Porträttfoton och andra foton
Vi vill gärna ha foto på våra författare. Det är bra om ni skickar med foto (dock inte inbäddade i artikeln utan som bilaga), i så hög upplösning som möjligt, redan när ni skickar in er artikel. Om Du har andra foton som Du tycker är relevanta för Din artikel så skicka gärna med dem. Glöm inte att ange vem fotografen är.

Figurer
Vi publicerar endast diagram eller andra figurer som är väsentliga för resonemanget i Din artikel och som skickas som bilaga.

Författaruppgifter
Ange korrekta och utförliga författarpresentationer både i e-brevet och i artikeln. Namn, titel och arbetsplats.

 

Annonser skickas till

annonser@svenskpsykiatri.se