Om Svenska Psykiatriska Föreningen

Om Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenska Psykiatriska Föreningen(SPF) är en intresseförening för läkare som huvudsakligen är verksamma inom psykiatrin. Föreningen är både specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet, www.sls.se.

Föreningen(SPF) är med i Nordic Psychiatric Associations som arrangerar the Nordic Psychiatric Congress och som ger ut den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Psychiatry som publiceras online, och som medlemmar har tillgång till. The Nordic Psychiatrist ges också ut av Nordic Psychiatric Associations och speglar det psykiatriska intresseområdet i de nordiska länderna.

SPF är medlem i EPA, European Psychiatric Association där flertalet av de psykiatriska nationella föreningarna i Europa är representerade.  SPF är med i den europeiska sammanslutningen av specialister UEMS, European union of medical specialists, samt medlem i WPA, World Psychiatric Association som är den världsomspännande psykiatriska organisationen.

SPF´s nya vision är ”Helhetssyn och samverkan”, som uttrycker vår ambition att omfatta många aspekter av psykiatrin i respektfullt samarbete med andra.

 

Vad gör SPF?

SPF är en förening som prioriterar utbildning och fortbildning för dess medlemmar. SPF arrangerar den Svenska Psykiatrikongressen som utvecklats till en livaktig mötesplats och till ett viktigt forum för utbildning.

SPF ger ut tidskriften Svensk Psykiatri i samarbete med Svenska Barn och Ungdomspsykiatriska Föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen. Tidningen är såväl språkrör för SPF som ett viktigt forum för debatt av psykiatriska frågeställningar.

SPF har gett ut kliniska riktlinjer  för en del stora och viktiga sjukdomsgrupper och även riktlinjer för t.ex. tvångsvård och ECT. De kliniska riktlinjerna är mycket användbara och anpassade till svensk sjukvård.

SPF är remissinstans och besvarar remisser som kan komma ifrån Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund och Socialdepartementet.

SPF har som målsättning att bedriva opinionsbildning för svensk psykiatri och därmed bevaka psykiatrins intressen i media, genom att vara synlig och pådrivande. SPF vill också kraftfullt verka för psykiatrernas professionella intressen i media.