Senaste remissvaren

Remiss med förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2017-xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

Ladda ner Storlek: 62 KB Uppladdat: 2017-09-24

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Ladda ner Storlek: 175 KB Uppladdat: 2017-08-29

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017-21

Ladda ner Storlek: 112 KB Uppladdat: 2017-08-28

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Ladda ner Storlek: 140 KB Uppladdat: 2017-08-11

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017-9

Ladda ner Storlek: 96 KB Uppladdat: 2017-08-11

För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017-4.

Ladda ner Storlek: 89 KB Uppladdat: 2017-08-29

SOU 2016-93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Ladda ner Storlek: 159 KB Uppladdat: 2017-08-13

DS 2016-44 Nationell läkemedelslista

Ladda ner Storlek: 271 KB Uppladdat: 2017-08-13

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Ladda ner Storlek: 92 KB Uppladdat: 2017-08-13

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016-78

Ladda ner Storlek: 125 KB Uppladdat: 2017-08-29

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ladda ner Storlek: 71 KB Uppladdat: 2017-08-29

Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)

Ladda ner Storlek: 97 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22