Senaste remissvaren

Remissvar etiska riktlinjer HLR

Ladda ner Storlek: 46 KB Uppladdat: 2020-06-11

Ds 2018-5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Ladda ner Storlek: 108 KB Uppladdat: 2018-05-20

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Ladda ner Storlek: 98 KB Uppladdat: 2018-05-17

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Ladda ner Storlek: 91 KB Uppladdat: 2018-04-05

Bastjänstgöring för läkare

Ladda ner Storlek: 162 KB Uppladdat: 2018-02-08

Remissvar- Målnivåer – vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

Ladda ner Storlek: 81 KB Uppladdat: 2018-02-08

Remiss med förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2017-xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

Ladda ner Storlek: 62 KB Uppladdat: 2017-09-24

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Ladda ner Storlek: 175 KB Uppladdat: 2017-08-29

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017-21

Ladda ner Storlek: 112 KB Uppladdat: 2017-08-28

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017-50)

Ladda ner Storlek: 101 KB Uppladdat: 2018-02-08

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Ladda ner Storlek: 140 KB Uppladdat: 2017-08-11

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017-9

Ladda ner Storlek: 96 KB Uppladdat: 2017-08-11

För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017-4.

Ladda ner Storlek: 89 KB Uppladdat: 2017-08-29

SOU 2016-93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Ladda ner Storlek: 159 KB Uppladdat: 2017-08-13

DS 2016-44 Nationell läkemedelslista

Ladda ner Storlek: 271 KB Uppladdat: 2017-08-13

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Ladda ner Storlek: 92 KB Uppladdat: 2017-08-13

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016-78

Ladda ner Storlek: 125 KB Uppladdat: 2017-08-29

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ladda ner Storlek: 71 KB Uppladdat: 2017-08-29

Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)

Ladda ner Storlek: 97 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22