SPK 2016

Kongressen arrangerades i Münchenbryggeriet, Stockholm och samlade 710 deltagare. Programmet präglades av stor bredd med både kliniska, vetenskapliga och kulturella inslag. Avsikten med den inriktningen på programmet är att attrahera deltagare både inom och utanför psykiaterkåren. Vi ser kongressen som en viktig mötesplats där utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika verksamheter och yrkeskategorier kan bidra både till helhetssyn, samverkan och rekrytering

Slutgiltigt program av SPK 2016.