Kontakt

Svenska Psykiatrikongressen:
Stina Djurberg
E-post: stina.djurberg@buf.se

Medlemsfrågor:
Kansli
Svenska Psykiatriska Föreningen
c/o Bron Innovation AB
Storgatan 73, 852 30  SUNDSVALL
Tel: 060-17 04 00
E-post: kanslisten@svenskpsykiatri.se

Fakturaadress:
Svenska Psykiatriska Föreningen
c/o Bron Innovation AB
Storgatan 73
852 30  SUNDSVALL

Fakturor kan med fördel mejlas till: inbox.lev.202967@arkivplats.se