Kontakt

Svenska Psykiatrikongressen:
Stina Djurberg
E-post: stina.djurberg@buf.se

Medlemsfrågor:
Kansli
Svenska Psykiatriska Föreningen
c/o Bron Innovation AB
Storgatan 73, 852 30  SUNDSVALL
Tel: 060-17 04 00
E-post: kanslisten@svenskpsykiatri.se

Fakturaadress:
Svenska Psykiatriska Föreningen
c/o MORETIME, F1113
Box 3697
103 59 Stockholm
Fakturor kan med fördel mejlas som pdf-filer till fakturaskanning@moretime.se