ST-studierektor

ST-studierektor

Som studierektor har  man ett brett ansvarsområde och arbetar både med den enskilde ST-läkaren, med hela ST-läkargruppen och med handledare och verksamhetschefer. Här nedan kan du hitta information för dig som ST- studierektor.

Länk till Sveriges Läkarförbunds nätverk för studierektorer

 

Nationellt studierektorsnätverk inom psykiatri 

Studierektorsnätverket vänder sig till ST-studierektorer inom vuxenpsykiatrin i Sverige. Nätverket har två möte per år. Om du är nybliven studierektor bör du anmäla dig till vår kanslist (kanslisten@svenskpsykiatri.se).
Anmälan sker till kanslisten@svenskpsykiatri.se