ST-studierektor

ST-studierektor

Som studierektor har  man ett brett ansvarsområde och arbetar både med den enskilde ST-läkaren, med hela ST-läkargruppen och med handledare och verksamhetschefer. Här nedan kan du hitta information för dig som ST- studierektor.

Länk till Sveriges Läkarförbunds nätverk för studierektorer

Studierektor som central aktör i ST

 

Nationellt studierektorsnätverk inom psykiatri 

Studierektorsnätverket vänder sig till ST-studierektorer inom vuxenpsykiatrin i Sverige. Nätverket har två möte per år. Om du är nybliven studierektor bör du anmäla dig till vår kanslist (kanslisten@svenskpsykiatri.se).
Nästa möte, 24 oktober 2018, kl 10:00-15:30
Nästa möte för Studierektorsnätverket äger rum den 24 oktober 2017, kl 10:00- 15:30 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm, lokal Klubbrummet. Anmälan före den 10/09 till kanslisten@svenskpsykiatri.se