Om kongressen

  

Svenska Psykiatrikongressen

 

Svenska Psykiatriska Föreningen arrangerar  den Svenska Psykiatrikongressen (SPK) varje år som hålls omväxlande i Stockholm och i Göteborg, vecka 11, onsdag-fredag. För år 2023 innebär det 15-17 mars. Vi är då på Svenska Mässan i Göteborg.

Inbjudan att skicka in abstracts samt inbjudan till utställare finns alltid här på sidan och i vår medlemstidskrift Svensk Psykiatri nr 2.

De senaste fyra åren har intresset för kongressen ökat markant och vi siktar förstås mot att den utvecklingen fortsätter genom att erbjuda ett brett program med många parallella föredrag och workshops under tre dagar. Programpunkterna spänner mellan den senaste vetenskapliga utvecklingen, klinisk kunskap, ledarskaps- och utbildningsfrågor, arbetsmiljö, transkulturell psykiatri, juridik, berättelser av människor med egen erfarenhet och en rad kulturella programpunkter med anknytning till psykiatrin. Föreningens vision är ”helhetssyn och samverkan” och därför har vi under de senaste kongresserna haft många programpunkter på det temat, till exempel samverkansprojekt mellan psykiatri och somatik som vi hoppas kan inspirera till fortsatt utveckling.

För att utveckla psykiatrin behöver vi kunskap, erfarenhet, goda professionella nätverk och inspiration. Vi vill att kongressen ska utgöra en självklar mötesplats för alla som är intresserade av att bidra till det- läkare, annan vårdpersonal, patienter och närstående, tjänstemän och politiker.

 

Klicka här för att besöka Svenska Psykiatrikongressens egna webbsida.