SPF:s kliniska riktlinjer

Kliniska riktlinjer för några stora och viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin har utarbetats av utvalda arbetsgrupper på uppdrag av och i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningens styrelse. Flera av våra riktlinjer finns som bok och går då att beställa hos Gothia Fortbildning.

Några finns tillgängliga i elektronisk version och kan laddas ner nedan. Det är dock inte  tillåtet att skriva ut dem så länge de är beställningsvara på bokförlaget.

Utöver SPF:s kliniska riktlinjer vill vi även rekommendera EPA:s riktlinjer om diverse ämnen. Du hittar dem på nedanstående länken.

European Psychiatric Association: Guidance Papers

Suicidnära patienter

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 15-24-åringar. Varje år tar 1400-1500 personer sina liv i Sverige. Suicid är ett folkhälsoproblem och det är viktigt att sprida den kunskap som finns på området. En stor uppgift är att möta människor med självmordstankar och förstå risken för en kommande suicidhandling. Författare: Ellinor Salander Renberg (huvudredaktör), Charlotta Sunnqvist, Åsa Westrin, Margda Wärn, Jussi Jokinen och Bo Runeson (ordförande).

Ladda ner PDF

Beställ

Äldrepsykiatri

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

De äldsta och de svårast sjuka faller ansvarsmässigt lätt mellan stolarna när det handlar om tillstånd med psykiska symtom och många får i dag inte den hjälp de behöver. Det finns ett stort behov såväl av ökad kunskap om äldrepsykiatri i all sjukvård för äldre, som av äldrepsykiatrisk spetskompetens och högspecialiserad vård. Därför finns den här boken. Författare: Svensk Psykiatrisk Förening

Ladda ner PDF

Beställ

Ätstörningar

kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

Beställ

Psykiatrisk tvångsvård

Kliniska riktlinjer för vård och behandling

Boken Psykiatrisk tvångsvård – kliniska riktlinjer för vård och behandling tar upp tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och beskriver noggrant juridiken kring denna vård. Den lyfter också fram etik, bemötande, dialog och patientmedverkan. Boken är kronologiskt uppbyggd och följer patientens väg från hemmet (via eventuell handräckning, vårdintyg, kvarhållande och intagning för vård enligt LPT) till utslussning och i en del fall öppen psykiatrisk tvångsvård.

Ladda ner PDF

Beställ

Bipolär sjukdom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Riktlinjerna har målsättningen att ge klinisk vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar. Riktlinjerna är i första hand skrivna för vuxenpsykiatrer, men de är även tillämpliga för barn- och ungdomspsykiatrin.

Ladda ner PDF

Beställ

Personlighetssyndrom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006. Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken.

Beställ

Schizofreni

kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Detta är den tionde utgåvan av kliniska riktlinjer, som har tagits fram i Svenska Psykiariska Föreningens regi sedan 1996. Utgåvan är en revidering av tidigare riktlinje om schizofreni som gjordes i 2009.

Ladda ner PDF

ECT

Kliniska riktlinjer

De kliniska riktlinjerna för ECT-behandling är välbehövliga därför att området är, och har varit kontroversiellt. Det har saknats en sammanställning av evidensen på området på svenska. Det är den första forskningsbaserade sammanställningen i Sverige av ECT-behandingens användningsområde, indikationer, fördelar och nackdelar (2014).

Ladda ner PDF

Beställ

Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Kliniska riktlinjer

Målsättningen med detta dokument är att formulera konkreta och genomförbara riktlinjer för hur metabol rubbning hos denna patientgrupp kan förebyggas, upptäckas och handläggas inom varje psykiatrisk verksamhet. Dokumentet ger en kortfattad sammanfattning av kunskapsläget på detta område samt referenser till ytterligare läsning.

Ladda ner PDF

Pågående riktlinjearbeten:

 

  • Transkulturell psykiatri. Arbetsgrupp under ledning av Sofie Bäärnhielm. Arbetet beräknas färdigt för publicering andra halvan av 2017.
  • Ångestsjukdomar. Arbetsgrupp formad under ledning av Diana Radu Djurfeldt. Arbetet påbörjat men en fördröjning har inträtt och i nuläget oklart betr. tidpunkt för publicering.
  • Konsultationspsykiatri. Arbetsgrupp under ledning av Lars Wahlström. Arbetet påbörjat, oklart betr. tidpunkt för publicering.
  • Intellektuell funktionsnedsättning inom psykiatrin. Arbetsgrupp under ledning av Lena Nylander. Arbetet påbörjat, publicering tidigast andra halvan 2017.
  • Psykotiska syndrom och somatisk differentialdiagnostik. Arbetsgrupp under ledning av Olle Lidman. Arbetet påbörjat under 2016, oklart betr. tidpunkt för publicering.
  • Beroendesjukdomar. Styrelsen för Svensk Förening för Beroendemedicin har åtagit sig att skriva riktlinjer med ett öppenvårdsperspektiv för allmänpsykiatri (allmänmedicin). Tidpunkt för publicering är ännu oklart.