Fortbildning

Specialisternas fortbildning

Fortbildning efter uppnådd specialistkompetens i strukturerad form är en nödvändig del av läkares kontinuerliga kompetensutveckling. Ansvaret för adekvat egen kompetensutveckling vilar på den enskilde läkaren. Ansvaret för kompetenssäkring vilar på huvudmän och verksamhetschefer.

Fortbildning sker på olika nivåer:

  • lokal/klinik nivå,
  • regional nivå,
  • nationell/internationell nivå.

För att planera och följa upp kompetensutvecklingen rekommenderar SPF att man skapar rutiner för dokumentation och kartläggning enl. portföljmetoden. Genom att utgå från den enskilde läkarens behov och önskemål men också från verksamhets behov av kompetensutveckling och förbättrade resultat kan en årlig fortbildningsplan skapas. I portföljen dokumenterar läkare själva sin utveckling och reflekterar över den. Det är således den kontinuerliga fortbildningsprocessen som är central, snarare än de enskilda aktiviteterna i sig. SPFs utbildningsutskott har tagit fram en mall för fortbildningsportfölj i tabellform, v.g. se länken. Man kan dokumentera sin fortbildning för att planera och följa sitt eget lärande samt inför medarbetarsamtalet. Naturligtvis är det fritt fram att anpassa och utveckla materialet efter egna behov.

Fortbildningsportfölj, exempel (pdf)
Fortbildningsaktiviteter, exempel (pdf)
Fortbildningsportfölj, arbetsblad (word)

 

Eventuella frågor, synpunkter och förslag på förbättringar mailas till facklige.sekreteraren@svenskpsykiatri.se