SPK 2020

Årets SPK ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg och hade 783 anmälda deltagare. Konferensen avbröts dessvärre efter första dagen då sammankomster >500 personer förbjöds efter regeringsbeslut samma dag med den rådande covid-19-pandemin. De kurser som anordnades och flera av programmets föreläsningar genomfördes dock för tomma salar och går att beskåda via kongressens hemsida.