ST: intro

Specialisttjänstgöring

ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information  om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer.