BT

BT – BAS-tjänstgöring

BAS-tjänstgöring (BT) och ST (enl regelverk 2021) ersätter tidigare systemet med allmäntjänstring (AT) och dåvarande ST (enl regelverk 2015).

Läkarutbildningen i Sverige är nu 6 år istället för 5.5 år och leder direkt till legitimation. Dock kommer man behöva göra BT som en inledande del av ST-tjänstgöring. Vi föreslår en BT med normtid på 12 mån, men måste innehålla obligatoriskt 3 månader allmänmedicin, och 3 månader akutsjukvård. BT har tydligt definierade kunskapskrav inom området psykiatri, vilket motiverar en placering inom psykiatri som del av sin BT.

BT löper samtidigt som det befintliga AT-systemet under en övergångsperiod.

Nya läkarutbildningen (6år) inleddes hösten 2021.

Målbeskrivning för bastjänstgöringen:

Rekommendationer:

Nedan följer SPF rekommendationer för psykiatri-delmål under BT: