Tillgång till Nordic Journal of Psychiatry

Publicerad: 19 March 2020

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

SPF är med i Nordic Psychiatric Associations som arrangerar the Nordic Psychiatric Congress och som ger ut den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Psychiatry som publiceras online, och ges ut av Taylor & Francis.

Som medlem i SPF har du tillgång till denna tidsskrift online. För att nå denna behöver du kontakta vår kanslist (kanslisten@svenskpsykiatri.se) för att bekräfta ditt aktuella medlemskap, och därefter får du en länk där du registrerar dig för tillgång under ett års tid till tidsskriften.