Styrelse

 

Hedersledamöter

(kronologisk följd efter inval)

Lil Träskman-Bendz, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Dan Gothefors, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona,  Cecilia Mattisson, Lena Nylander, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg, Göran Tidbeck, Jörgen Herlofson, Ullakarin Nyberg, Bo Runesson, Jerker Hansson, Stina Djurberg, Herman Holm, Lars Farde

Foto på senast invalde hedersledamot – Lars Farde:

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

Avlidna hedersledamöter

(alfabetisk följd)

Arthur Engel
Arvid Carlsson
Bernhard Jacobowsky
Bo Gerle
Gerdt Wretmark
Göran Eberhard
Jan Beskow
Jan-Otto Ottosson
Johan Beck-Friis
Johan Cullberg
Lars Gunne
Olof Kinberg
Peter Gaszner
Snorre Wohlfahrt
Ulf Rydberg
Yrjö Alanen

(Saknar du någon på listan eller finner någon felaktighet? Kontakta webmaster enl adress nedan)