Remissvar: arkiv

Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)

Ladda ner Storlek: 97 KB Uppladdat: 2017-02-22

Yttrande gällande Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds 2015:48

Ladda ner Storlek: 33 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling

Ladda ner Storlek: 98 KB Uppladdat: 2017-02-26

Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

Ladda ner Storlek: 36 KB Uppladdat: 2017-02-26

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, dnr S2014/9003/FS

Ladda ner Storlek: 588 KB Uppladdat: 2017-02-26

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112

Ladda ner Storlek: 389 KB Uppladdat: 2017-02-22

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Gem2015/0098

Ladda ner Storlek: 167 KB Uppladdat: 2017-02-26

För kvalitet - Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

Ladda ner Storlek: 32 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss/gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och  aktivitetsersättning, (Dnr 032945-2015)

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Ladda ner Storlek: 66 KB Uppladdat: 2017-02-25

Föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3)

Ladda ner Storlek: 49 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort med mera

Ladda ner Storlek: 474 KB Uppladdat: 2017-02-25

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Ladda ner Storlek: 108 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020.19

Ladda ner Storlek: 255 KB Uppladdat: 2020-06-16