Nyheter

Johan Cullberg är död

Johan Cullberg har gått ad mortem. SPF minns sin kände hedersledamot. SPF rekommenderar att ta del av PC Jersilds minnestext…

Läs mer

Filmade föredrag SPK 2022

Likt tidigare år filmades majoriteten av föredragen på svenska psykiatrikongressen. För att ta del av dessa följ denna länk!

Läs mer