Samsjuklighetsutredningen

Publicerad: 06 June 2024

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Under 2023 genomförde ju SPF ett arbete i att reagera och samverka med den samsjuklighetsutredning som då pågick och som avsåg reformera psykiatrin, såväl bruket av LVM och LPT liksom beroendevårdens system med delat huvudmannaskap mellan kommuner och regioner.

Efter denna utredning har dock inget beslut fattats.

2024-05-16 överlämnades därför denna skrivelse av representanter för de psykiatriska professionsföreningarna Maria (Svensk psykiatrisk förening), Joar (Svensk förening för beroendemedicin), Peter (Svensk förening för rättspsykiatri) liksom ordförande emeritus Martin (SPF) lämnade över till socialministern den 16/5 med målsättning att bidra till att samsjuklighetsutredningen lyfts upp ur byrålådan.