Nyheter

Filmade föredrag SPK 2022

Likt tidigare år filmades majoriteten av föredragen på svenska psykiatrikongressen. För att ta del av dessa följ denna länk!

Läs mer