Klinisk riktlinje: Psykologisk behandling

Publicerad: 17 January 2024

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Psykologisk behandling vid psykisk sjukdom – Vad gör man och varför? SPFs serie av kliniska riktlinjer ( SPF:s kliniska riktlinjer – Svenska Psykiatriska Föreningen (svenskpsykiatri.se) ) utökas nu med en kortfattad guide som beskriver aktuell kunskap om behandling med Kognitiv Beteendeterapi.

Denna guide syftar till att ge läsaren en överblick kring hur psykologisk behandling fungerar vid några vanliga psykiatriska sjukdomar/symptom för vilka det finns effektiv och etablerad psykologisk behandling. Mer specifikt vill författarna att läsaren ska få en övergripande förståelse kring de processer man försöker förändra i olika slags psykologiska behandlingsprogram.

I denna första version av guiden tas följande diagnoser upp;

1. Depression

2. Generaliserat ångestsyndrom

3. Paniksyndrom

4. Socialt ångestsyndrom

5. Tvångssyndrom

6. Post-traumatiskt stressyndrom

7. Problematisk alkoholkonsumtion

8. Insomni

 

Författare till guiden är Erik Andersson, leg psykolog, docent, studierektor Karolinska Institutet samt Martin Kraepelien, leg psykolog, docent, Karolinska Institutet.

Granskare är Nils Lindefors, professor och överläkare i psykiatri.

 

Målsättningen är att hålla guiden aktuell och sannolikt utvidga den att omfatta fler diagnoser under de kommande åren. Guiden är tänkt som ett fortlöpande projekt där kommentarer från SPFs medlemmar och andra läsare är välkomna och kan bidra till den fortsatta utformningen och utvecklingen. Dina kommentarer på texten skickar du till: psykologiskbehandling@svenskpsykiatri.se

 

Med önskan om en god läsning!

Dan Gothefors, Svenska Psykiatriska Föreningens ansvarige för riktlinjearbeten