Konsultationspsykiatri

Föreningen för konsultationspsykiatri är en sammanslutning av psykiatrer intresserade av psykiatri inom somatisk medicin och primärvård.

Konsultationspsykiatri – consultation-liaison psychiatry – arbetar med patienter som primärt har kontakt med somatisk sjukvård för kroppsliga symtom eller sjukdomar.

 

Som konsultationspsykiater arbetar man med

  • patienter som har kroppslig sjukdom i kombination med psykiska symtom och beteendestörningar
  • patienter med psykiatrisk sjukdom som vårdas för kroppslig sjukdom
  • patienter med kroppsliga symtom, där kända somatiska ”modeller” inte ger tillräcklig förklaring

En betydande del av arbetet sker via somatisk personal/kolleger genom medverkan i team, utbildning och handledning (liaison).

 

  • är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter
  • verkar för utbildning, utvärdering och forskning
  • sprider kunskap om psykiatriska och psykologiska faktorers betydelse för kroppslig ohälsa och sjukdom
  • verkar för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige

 

 

Ordförande: Marie Bendix
Kassör: Lars Wahlström
Sekreterare: Michael John
Ledamot: Ioanna Ratiu
Ledamot: Pia Östryd
Suppleant: Pär Strindhall
Suppleant: Monika König
Suppleant: Erik Lexne

 

Kontakt/bli medlem

Vill du bli medlem eller kontakta oss i ett annat ärende, maila till konsultation@spf.se

 

Stadgarna

 

Agenda årsmöte 2017