Call for abstracts SPK 2024 - deadline 2 oktober!

Publicerad: 26 August 2023

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Inbjudan att skicka in kongressbidrag / Call for abstracts SPK 2024
Mall för abstract hittar du här. Ditt abstract skickar du till abstracts@svenskpsykiatri.se.
Vi planerar redan nu för Svenska Psykiatrikongressen 2024 som kommer att gå av stapeln den 13–15 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning, samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också föreslå ett debattinlägg eller ett kulturinslag.
Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2024 års kongress blir den bästa hittills! Ditt abstract skickas till abstracts@svenskpsykiatri.se. Sista datum för inlämnande är den 2 oktober 2023.
Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2024 – ta kontakt med Stina Djurberg, stina.djurberg@buf.se, senast den 2 oktober 2023.
Mer och efterhand uppdaterad information om kongressen finner du på vår hemsida www.svenskapsykiatrikongressen.se.
Styrelsen Svenska Psykiatriska Föreningen