Interaktioner mellan psykofarmaka och off-label-förskrivna preparat vid COVID19

Publicerad: 26 May 2020

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Svensk Psykiatrisk Förening styrelse har med hjälp av italiensk-kunnig kollega Marzia Delle Pianne översatt ett dokument som publicerades tidigt under rådande pandemi (200319) av italienska kollegor för att kartlägga kända interaktioner mellan vanligt förekommande psykiatriska läkemedel och de läkemedel som kommit att användas i varierande utsträckning som behandling vid COVID19, t.ex. hydroxyklorokin, men även antibiotika vid suprainfektioner. SPF har valt översätta aktuellt dokument till svenska som stöd för kollegor. Någon ytterligare vidare vetenskaplig granskning av dokumentet har dock ej skett, vilket kliniker bör lägga märke till. Svensk anpassning är i princip översättning samt att vi raderat preparat som ej förekommer i svensk sjukvård.

Interaktioner användning av psykofarmaka hos patienter med COVID 200413