Nya SPF-riktlinjer om beroendemedicin i öppenvården

Publicerad: 21 August 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Beroendemedicin i dag är en specialitet som spänner över många delområden. Riktlinjernas syfte är att forma beroendevården mot en inriktning som har god evidens och att fördela resurserna för vård på det mest effektiva sättet. Förhoppningen är att synen på människor med beroendesjukdom fortsätter att förändras och att vi ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad och tillgänglig vård, där människor kan söka stöd och få effektiv behandling utifrån sina specifika behov.

Riktlinjerna fokuserar på följande områden som är centrala inom den psykiatriska öppenvården och primärvården:
• Utredning och behandling av alkoholbruksyndrom.
• Utredning och behandling av cannabisbruksyndrom.
• Skadligt bruk och beroende av lugnande läkemedel.
• Skadligt bruk och beroende av smärtstillande läkemedel.
• Samsjuklighet mellan substansbruksyndrom och annan psykisk sjukdom.

Boken Beroendemedicin i öppenvården vänder sig i första hand till läkare inom psykiatrisk öppenvård och primärvård, men kan med behållning även läsas av andra professionella aktörer som intresserar sig för beroendemedicin. Studenter och personer under fortbildning kan också ha utbyte av att läsa boken.

 

Mer info hittar du här.