Rapport om HBTQ-inkludering i handlingsplaner och analyser för psykisk hälsa 2018

Publicerad: 22 April 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

RFSL har gjort en uppföljning av landstingens/regionernas hbtq-inkludering i handlingsplaner och analyser för psykisk hälsa 2018. Här fittar du rapporten kring detta och hur utvecklingen har sett ut sedan förra årets handlingsplaner.
Enligt rapporten:
En liten förbättring har skett från 2017 års handlingsplaner, men det är fortfarande 5 landsting/regioner som inte nämner hbtq alls i varken handlingsplan eller analys.
Enbart ett landsting (Stockholm) har en handlingsplan som inkluderar mer än en konkret åtgärd för att förbättra situationen för hbtq-personer. Utbildning i bemötandefrågor är för många regioner/landsting den enda åtgärden man har tänkt utföra, vilket ju i sig är viktigt, men långt ifrån tillräckligt för att hjälpa de hbtq-personer som mår psykiskt dåligt och förebygga psykisk ohälsa lokalt.