Kallelse till årsmötet i Svenska Psykiatriska Föreningen

Publicerad: 08 December 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Dagordning till årsmötet i Svenska Psykiatriska Föreningen

 

Tid:             Torsdag den 15 mars 2018, klockan 17:00

Plats:           Münchenbryggeriet, Stockholm

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Behandling av
 • styrelsens verksamhetsberättelseskattmästarens redogörelse
 • revisorernas berättelse och
 • ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 1. Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår
 2. Behandling av motioner, ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av styrelsen eller väckts av föreningsmedlemmar
 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 2. Val av styrelse
 3. Val av hedersledamot
 4. Val av representanter i Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa
 1. Val av valberedning
 2. Frågor som skall underställas Svenska Läkarsällskapets fullmäktige
 3. Övriga frågor
 4. Mötet avslutas

 

Ullakarin Nyberg

Ordförande i SPF

 

OBS! Ändringar och tillkommande ärenden uppdateras fortlöpande på hemsidan www.svenskpsykiatri.se