Ändringsförslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

Publicerad: 08 December 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Här hittar du viktig information, från Svenska Läkaresällskapets Nämnd, om förslaget som kortfattat innebär att sektionerna blir huvudsakliga medlemmar i SLS och att de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar.

 

Information om sektionsmedlemsfrågan