Nya rön: ECT kopplat till minskad risk för återinläggning

Publicerad: 12 September 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

 Trots att ECT är en mycket effektiv behandling vid svår affektiv sjukdom så har användningen minskat de senaste decennierna. Därför behövs fler studier som undersöker kopplingen mellan ECT och olika typer av hälsorelaterade utfallsmått. Slade et al. använde slutenvårdsdata från 9 amerikanska delstater för att undersöka om ökat användande av ECT var kopplat till i färre återinläggningar 30 dagar efter utskrivning från psykiatrisk avdelning. Data analyserades från över 160 000 individer med unipolär depression, bipolär sjukdom eller schizoaffektivt syndrom. Studiens huvudfynd var att det patienter som behandlats med ECT hade lägre risk för återinläggning de närmaste 30 dagarna; i multivariatanalyser såg man att riskreduktionen var 46% i gruppen som fick ECT (sannolikhet för återinläggning för de som fick ECT var 6.6% jämfört med 12.3% hos de som inte fick ECT). Kopplingen mellan ECT och minskad risk för återinläggning var starkast hos män och hos de med bipolär sjukdom eller schizoaffektivt syndrom. Till studiens styrkor hör dess storlek och multisite-design.

En svaghet med studien var att det var en observationsstudie vilket ökar risken för confounders, dvs att det finns faktorer som man ej tagit hänsyn till som kan påverka såväl behandlingsval och risk för återinläggning. För att minska risken för detta använde man sig av en avancerad statistisk modell, sk ”instrumental variable model”.

Slade, E.P., Jahn, D.R., Regenold, W.T., Case, B.G., 2017. Association of Electroconvulsive Therapy With Psychiatric Readmissions in US Hospitals. JAMA Psychiatry 74, 798-804.

 

Refererat av Daniel Lindqvist, docent, ST-läkare

 

För hemsidan: Slade et al, JAMA Psychiatry, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28658489

Editorial, JAMA Psychiatry, http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2633172

Kommentar kring Instrumental variable model, JAMA Psychiatry, http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2633174?resultClick=1