Nya rön: Antidepressiv medicin under graviditet ökar inte risken för intellektuell funktionsnedsättning hos barn

Publicerad: 03 September 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

 Depression har ökat i omfattning de senaste decennierna, och anses i dag vara den ledande orsaken till hälsoproblem i världen enligt Världshälsoorganisationen (WHO). I takt med detta har även omfattningen av antidepressiv medicinering ökat, i synnerhet bland gravida.

Därför är det viktigt att undersöka huruvida antidepressiv medicinering under graviditet kan ha negativa hälsoeffekter på barn. Vi studerade förekomsten av intellektuell funktionsnedsättning bland 179 000 svenska barn födda 2006 och 2007, och kopplingen till antidepressiv medicinering under graviditeten.

 Vi fann en liten absolut riskökning (0.4%) bland barn till mödrar med antidepressiv medicinering under graviditeten, men att denna riskökning försvann när vi justerade för andra faktorer relaterade till föräldrarna, såsom ålder, utbildning och tidigare psykisk sjukdom.

 Vidare såg vi snarlika resultat när vi undersökte barn till mödrar med någon annan psykotropisk medicin än antidepressiv medicin (t.ex. lugnande-, antipsykotiskt- eller stämningsstabiliserande medicin, m.m.).

 Därför drar vi slutsatsen att antidepressiv medicin under graviditet inte ökar risken för intellektuell funktionsnedsättning, utan att andra underliggande faktorer hos föräldrarna troligen förklarar sambandet.

Alexander Viktorin

Med. dr., Med. kand.

Mount Sinai hospital, New York, USA

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige