Transkulturellt Centrums (SLL) utbildningskalendarium ht 2017

Publicerad: 22 June 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Här kan du se Transkulturellt Centrums utbildningar inklusive webbutbildningar, information om arbetsplatsanpassad utbildning, fortbildning på gång, nätverksmöten, konsultation/handledning, hälsokommunikatörernas uppdrag och vilket studiematerial du kan beställa från Transkulturellt centrum.

Mer information finns på vår webbplats http://transkulturelltcentrum.se/
Anmäl dig på: http://transkulturelltcentrum.se/utbildning-och-natverk/kalender/