Spridningskonferens för "Hälsa i Sverige", den 5 maj i Stockholm

Publicerad: 02 May 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Välkommen på spridningskonferensen för Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända:

Tid och plats: 5 maj, 2017,  kl 10-16 på Hotel Rival i Stockholm.

Syfte med konferensen är att visa vad som åstadkommits inom satsningen ”Hälsa i Sverige”, lyssna och lära av framgångsrika exempel och att föra dialog om framtiden.

Utdrag från programmet:

  • Exempel på innovativa arbetssätt och metoder från bland annat Uppsala, Strömsund och Sörmland
  • Senaste nytt från myndigheterna
  • Reflekterande samtal kring vägen framåt med bl. a. statliga företrädare, idéburen sektor och personer med egen erfarenhet
  • Musikframträdanden av Emil Jensen och Lise & Gertrud

 

Anmälan

Program

 

Bakgrund
Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan hösten 2015 bedrivit förbättringsarbete med statliga medel för att bidra till att ge personal inom hälso- och sjukvården kunskap och verktyg för att möta asylsökandes och nyanländas behov. Syftet är att minska risken för psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända och öka förutsättningarna för återhämtning och etablering.