Nyheter

SPF fortbildar hösten 2024

SPF fortbildar - hösten 2024 I september och oktober kommer möjlighet erbjudas för specialister eller ST i psykiatri att delta…

Läs mer

Samsjuklighetsutredningen

Under 2023 genomförde ju SPF ett arbete i att reagera och samverka med den samsjuklighetsutredning som då pågick och som…

Läs mer

ADHD-rapport

SPF ADHD-rapport Läs rapporten i sin helhet här. Förord och summering nedan: I början av 2000-talet var adhd hos vuxna…

Läs mer

SSBS anordnar webinarium 21 maj

Svenska Sällskapet för Bipolär Sjukdom (SSBS) anordnar ett kostnadsfritt webbinarium för sina medlemmar och bipolärintresserade medarbetare på tisdag den 21…

Läs mer