Hur hanterar SPF remisser?

Remisshantering sköts löpande av styrelsen eller utsedda representanter för svensk psykiatri. Önskar du vårat remissvar i någon fråga kontakta oss på mail till någon i styrelsen.