Pågående remisser

2021:93 Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU

Ladda ner Storlek: 4 MB Uppladdat: 2022-02-09

SOU 2021:6 - God och nära vård - Rätt till stöd vid psykisk hälsa

Ladda ner Storlek: 4 MB Uppladdat: 2021-05-06

SOU2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg

Ladda ner Storlek: 4 MB Uppladdat: 2021-03-02

TSFS 2010:125 Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Ladda ner Storlek: 260 KB Uppladdat: 2021-03-02

SOSFS 2008:18 Konsekvensutredning – förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ladda ner Storlek: 814 KB Uppladdat: 2021-03-02