Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2020 vid föreningens årsmöte i  Stockholm.

Alessandra Hedlund

Ordförande

Norra Stockholms Psykiatri St. Görans sjukhus St. Göransplan 4 11281 Stockholm

Martin Hultén

Vice Ordförande

Linda Martinik

Sekreterare

Överläkare Affektiva mottagningen Psykiatri Nordväst /SL

Denada Aiff

Skattmästare

Överläkare och regional studierektor för specialistläkare i psykiatri, Västra Götalandsregionen

Jonas Eberhard

Vetenskaplig sekreterare

Överläkare / Docent / Forskargruppsledare Vuxenpsykiatrin / Lunds Universitet SE-25187 Helsingborg

Lotta Sandström

Facklig sekreterare

Överläkare, region Västebotten

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Psykiatri Nordväst Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Tarmo Kariis

Ledamot

Chefsöverläkare Allmänpsykiatriska slutenvården Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Cave Sinai

Ledamot

Psykiatrisk mottagning öppenvård Västervik

Karl Lundblad

Ledamot, ST-representant

ST-läkare VUP Psykiatri Nordväst Stockholm

Hedersledamöter

Yrjö Alanen, Johan Beck-Friis, Lil Träskaman-Bendz, Jan Beskow, Arvid Carlsson, Johan Cullberg, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Peter Gasznerr, Dan Gothefors, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona,  Cecilia Mattisson, Lena Nylander, Jan-Otto Ottosson, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Ulf Rydberg, Göran Tidbeck, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg, Jörgen Herlofson, Ullakarin Nyberg.

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.