Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2018 vid föreningens årsmöte i  Stockholm.

Ullakarin Nyberg

Ordförande

Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1, 112 81 Stockholm

Alessandra Hedlund

Vice ordförande

Norra Stockholms Psykiatri St. Görans sjukhus St. Göransplan 4 11281 Stockholm

Michael Ioannou

Sekreterare

Psykiatri Affektiva Sahlgrenska universitetssjukhuset, 416 85 Göteborg

Christina Ysander

Skattmästare

TINA-mottagningen, Specialist- psykiatri, Vårdval + Region Halland Kungsporten 4c 427 50 Billdal

Johan Fernström

Vetenskaplig sekreterare

Enheten för psykiatriforskning Skåne Forskningskorridoren, plan 1 Baravägen 1 221 85 Lund

Jonas Rask

Facklig sekreterare

Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett 931 86 Skellefteå

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Psykiatri Nordväst Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Tarmo Kariis

Ledamot

Chefsöverläkare Allmänpsykiatriska slutenvården Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Maher Khaldi

Ledamot

Överläkare PAH, Psykiatri i Region Örebro, Universitetssjukhuset i Örebro

Karl Lundblad

Ledamot, ST-representant

ST-läkare VUP Psykiatri Nordväst Stockholm

Hedersledamöter

Yrjö Alanen, Johan Beck-Friis, Lil Träskaman-Bendz, Jan Beskow, Arvid Carlsson, Johan Cullberg, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Peter Gasznerr, Dan Gothefors, Lars Gunne, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona, Lena Nylander, Jan-Otto Ottosson, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Ulf Rydberg, Göran Tidbeck, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg. § 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.