Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2021 vid föreningens årsmöte på Zoom.

Martin Hultén

Ordförande

Chefsläkare, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel,  Region Skåne

Maria Larsson

Vice Ordförande

Överläkare Affektiva mottagningen Norra Stockholm Psykiatri

Linda Martinik

Sekreterare

Överläkare Affektiva mottagningen Psykiatri Nordväst (Stockholm)

Denada Aiff

Skattmästare

Överläkare och regional studierektor för specialistläkare i psykiatri, Västra Götalandsregionen

Jonas Eberhard

Vetenskaplig sekreterare

Överläkare / Docent / Forskargruppsledare Vuxenpsykiatrin / Lunds Universitet SE-25187 Helsingborg

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Matilda Naesström

Facklig sekreterare

Överläkare Psykiatriska kliniken Umeå Universitetssjukhus

Tarmo Kariis

Ledamot

Chefsöverläkare Allmänpsykiatriska slutenvården Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Cave Sinai

Ledamot

Försvarsöverpsykiater, Försvarsmakten.

Karl Lundblad

Adjungerad styrelseledamot

Specialistläkare, Norra Stockholms Psykiatri

Johanna Hanson

Ledamot, ST-representant

ST-läkare, Psykiatri Södra, Stockholm

Hedersledamöter

Yrjö Alanen, Johan Beck-Friis, Lil Träskaman-Bendz, Jan Beskow, Arvid Carlsson, Johan Cullberg, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Peter Gasznerr, Dan Gothefors, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona,  Cecilia Mattisson, Lena Nylander, Jan-Otto Ottosson, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Ulf Rydberg, Göran Tidbeck, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg, Jörgen Herlofson, Ullakarin Nyberg, Bo Runesson.

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.