Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2022 vid föreningens årsmöte på Svenska Psykiatrikongressen, Stockholm.

Martin Hultén

Ordförande

Chefsläkare, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel,  Region Skåne

Maria Larsson

Vice Ordförande

Överläkare Affektiva mottagningen Norra Stockholm Psykiatri

Linda Martinik

Sekreterare

Överläkare Affektiva mottagningen Psykiatri Nordväst (Stockholm)

Denada Aiff

Skattmästare

Överläkare och regional studierektor för specialistläkare i psykiatri, Västra Götalandsregionen

Jonas Eberhard

Vetenskaplig sekreterare

Överläkare / Docent / Forskargruppsledare Vuxenpsykiatrin / Lunds Universitet SE-25187 Helsingborg

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Matilda Naesström

Facklig sekreterare

Överläkare Psykiatriska kliniken Umeå Universitetssjukhus

Tarmo Kariis

Ledamot

Chefsöverläkare Allmänpsykiatriska slutenvården Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Cave Sinai

Ledamot

Försvarsöverpsykiater, Försvarsmakten.

Karl Lundblad

Adjungerad styrelseledamot

Specialistläkare, Norra Stockholms Psykiatri

Johanna Hanson

Ledamot, ST-representant

ST-läkare, Psykiatri Södra, Stockholm

Hedersledamöter

(kronologisk följd efter inval)

Yrjö Alanen, Lil Träskman-Bendz, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Dan Gothefors, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona,  Cecilia Mattisson, Lena Nylander, Jan-Otto Ottosson, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Göran Tidbeck, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg, Jörgen Herlofson, Ullakarin Nyberg, Bo Runesson, Jerker Hansson, Stina Djurberg.

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

Avlidna hedersledamöter

(alfabetisk följd)

Arthur Engel
Arvid Carlsson
Bernhard Jacobowsky
Bo Gerle
Gerdt Wretmark
Göran Eberhard
Jan Beskow
Johan Beck-Friis
Johan Cullberg
Lars Gunne
Olof Kinberg
Peter Gaszner
Snorre Wohlfahrt
Ulf Rydberg

(Saknar du någon på listan? Kontakta webmaster enl adress nedan)