Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2017 vid föreningens årsmöte i  Göteborg.

Ullakarin Nyberg

Ordförande

Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1, 112 81 Stockholm

Alessandra Hedlund

Vice ordförande

Norra Stockholms Psykiatri St. Görans sjukhus St. Göransplan 4 11281 Stockholm

Michael Ioannou

Sekreterare

Psykiatri Affektiva Sahlgrenska universitetssjukhuset, 416 85 Göteborg

Christina Ysander

Skattmästare

TINA-mottagningen, Specialist- psykiatri, Vårdval + Region Halland Kungsporten 4c 427 50 Billdal

Daniel Lindqvist

Vetenskaplig sekreterare

Avdelningen för Psykiatri, Lunds Universitet Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri, Region Skåne Baravägen 1 221 85 Lund

Jonas Rask

Facklig sekreterare

Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett 931 86 Skellefteå

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Psykiatri Nordväst Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Michael John

Ledamot

Psykiatriska kliniken US i Linköping, 581 85 Lindköping

Cecilia Mattisson

Ledamot

Psykosmottagningen, Psykiatriska kliniken Baravägen 1, 221 85 Lund

Hanna Spangenberg

Ledamot

ST-läkare Verksamhetsområdet Affektiva Sjukdomar, Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala

Hedersledamöter

Yrjö Alanen, Johan Beck-Friis, Jan Beskow, Arvid Carlsson, Johan Cullberg, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Peter Gasznerr, Dan Gothefors, Lars Gunne, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona, Lena Nylander, Jan-Otto Ottosson, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Ulf Rydberg, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg.

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.