Svenska Sällskapet för Bipolär Sjukdom (SSBS)-Höstmöte 18/11 på Medelhavsmuseet, Stockholm

Publicerad: 22 September 2022

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Svenska Sällskapets för Bipolär sjudkom (SBBS) anordnar sitt höstmöte den 18 November 2022, på Medelhavsmuseet i Stockholm. Årets tema är ¨ Sjukdomens många ansikten¨.
Det innehållsrika programmet bifogas!
Seminariet vänder sig både till medlemmar och icke-medlemmar samt alla yrkeskategorier som arbetar med bipolär sjukdom.
Varmt välkomna!
SSBS styrelse