Call for Abstracts SPK 2023 - förlängd tidsfrist!

Publicerad: 17 September 2022

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Inbjudan att skicka in kongressbidrag (call for abstracts)

PDF-version här.

Vi planerar redan nu för Svenska Psykiatrikongressen 2023 som kommer att gå av stapeln 15–17 mars på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning,
samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också föreslå ett debattinlägg eller ett kulturinslag.

Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2023 års kongress blir den bästa hittills!

Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och en sammanfattning på max 100 ord, i ett Worddokument.

Sammanfattningen skickas till abstracts@svenskpsykiatri.se.

Sista datum för inlämnande är den 3 oktober 2022.

Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2023 – ta kontakt med Stina Djurberg, stina.djurberg@buf.se senast den 3 oktober 2022.
Mer och efterhand uppdaterad information om kongressen finner du på vår hemsida www.svenskapsykiatrikongressen.se.

Styrelsen
Svenska Psykiatriska Föreningen