SPF Fortbildningsdagar våren 2021

Publicerad: 11 March 2021

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Program och anmälan till SPF två fortbildningsdagar under våren 2021:

 

SPF fortbildar

Dödshjälp – en angelägenhet för psykiatrer och filosofer?!

Utbildningsseminarium
Onsdagen den 26 maj kl. 13:00 – 16:30 via zoom
Ett samarbete mellan Svenska Psykiatriska Föreningen
och Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri

Program i pdf

13:00 Introduktion: Moderator Anne H Berman, docent i klinisk psykologi, Karolinska Institutet
13:10 Dödshjälp i världen idag – förekomst, historik, kriterier, utveckling över tid, Ingemar Engström, affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro
universitet, medicinetiker
13:45 Debattens linjer – argumenten för och emot dödshjälp, Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, allmänläkare, verksam inom psykiatrin, Karlstad
14:05 Svenska läkares attityder till dödshjälp, Anna Lindblad, äldrepsykiater, forskare, Karolinska Institutet
14:30 PAUS
14:50 Beslutskompetens ur ett filosofiskt perspektiv, Manne Sjöstrand, psykiater, forskare Karolinska Institutet
15:15 Beslutskompetens ur ett kliniskt psykiatriskt perspektiv, Lars Wahlström, konsultpsykiater, Psykiatri Sydväst, Stockholm
15:40 Panelsamtal:
PC Jersild, läkare, författare,
Ullakarin Nyberg, överläkare Norra Stockholms psykiatri, suicidforskare,
Anna Lindblad, äldrepsykiater, forskare, Karolinska Institutet
16.25 Avslutning: Moderator Anne H Berman

ANMÄLNINGSLÄNK

Målgrupp: Medlemmar i SPF, STP, SFBUP, SRPF och SFFP
Kostnadsfritt för medlemmar
Plattformen är zoom, en länk skickas till deltagare en vecka före aktuellt datum
Anmälan sker på www.svenskpsykiatri.se

Varmt välkomnna
SPF och SSPF

 

Covid-19 – Onlineutbildning

Ett webinarium den 29.4.21 kl 12.45- 16.30, via zoom,

Program i pdf

12.45-13.00 Inledning
13.00-13.45 Förutsättningar för kriskommunikation i utsatta områden, Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

13.45-14.00 Paus
14.00-15.00 Covid-19 and refugees in low- and middle-income countries, Pieter Ventevogel, psykiatriker, antropolog och Senior Mental Health Officer vid
FNs flyktingorgan, UNHCR

15.00-15.15 Paus
15.15-16.00 Rehabilitering vid covid-19 med inriktning på kognition, Kristian Borg, professor i rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet, och Danderyds sjukhus

16.00-16.15 Covid-19 och kriskommunikation på olika språk i Region Stockholm, Sofie Bäärnhielm, docent i psykiatri Karolinska Institutet,
Transkulturellt Centrum, Region Stockholm

16.15-16.30 Summering av dagen, Mattias Strand, överläkare, Transkulturellt Centrum

Moderatorer: Sofie Bäärnhielm och Mattias Strand, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm

Målgrupp: Medlemmar i SPF, STP, SFBUP, SRPF
Kostnadsfritt för medlemmar
Plattformen är zoom, en länk skickas till deltagare en vecka före aktuellt datum
ANMÄLNINGSLÄNK

Varmt välkomna
Styrelsen för SPF