Ny blankett vårdintyg fom 1 mars 2021

Publicerad: 12 February 2021

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Med start 1 mars kommer nya blanketter att gälla för utfärdande av vårdintyg. I och med detta blir alltså den äldre blanketten ogiltig för utfärdande från samma datum (men intyg ifyllda tidigare än 1 mars fortsatt giltiga). Nytt är också att de olika intygen har delats upp enligt nedan:

Blanketterna:
Det nya ”vanliga” vårdintyget §3 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård:

https://www.socialstyrelsen.se/…/2021-1-7149-bilaga-1a.pdf

Vårdintyg för konvertering inom sluten psykiatrisk vård (från HSL till LPT) §11:
https://www.socialstyrelsen.se/…/2021-1-7149-bilaga-1b.pdf

Vårdintyg för rättspsykiatrisk vård §4: