Call for abstracts - Psykiatrikongressen 2021

Publicerad: 27 May 2020

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Inbjudan att skicka in kongressbidrag

Nu planerar vi för Svenska Psykiatrikongressen 2021, som kommer att gå
av stapeln 17–19 mars på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation
skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om
ny forskning, samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också
föreslå ett debattinlägg eller ett kulturinslag.

Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2021 års kongress
blir den bästa hittills!

Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och en
sammanfattning på max 100 ord.

Sammanfattningen skickas till abstracts@svenskpsykiatri.se.
Sista datum för inlämnande är den 1 oktober 2020.

Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2021 – ta kontakt med
Stina Djurberg, stina.djurberg@buf.se senast den 1 oktober 2020.

call for abstracts 2021 i pdf