SPK 2020: Call of abstracts

Publicerad: 20 June 2019

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Inbjudan att skicka in kongressbidrag(call for abstracts)

Nu planerar vi för Svenska Psykiatrikongressen 2020, som kommer att gå av stapeln 11–13 mars på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning, samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också föreslå ett debattinlägg eller ett kulturinslag.Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2020 års kongress blir den bästa hittills! Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och ensammanfattning på max 100 ord.

Sammanfattningen skickas till abstracts@svenskpsykiatri.se.

Sista datum för inlämnande är den 1 oktober 2019.

Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2020 – ta kontakt med Stina Djurberg, stina.djurberg@buf.se senast den 1 oktober 2019.