SFFP-seminarium: Personcentrerad vård (PCV) - Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen? 10 april, Stockholm

Publicerad: 23 February 2019

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri (SFFP) och Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) inbjuder till seminarium med titeln

Personcentrerad vård (PCV) – Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen?
Ett seminarium med filosofer och psykiatrer.

Var? Birgittarummet Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Norrbro Museet är onsdagar öppet 12.00 – 20.00 (fri entré till samlingarna). Länk dit

När? Kl 13.00 – 17.00, onsdag 10 april 2019

Anmälan görs till Jerker Hanson via e-mail till jerker.hanson@telia.com

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.

Program (preliminärt):

13.00 Inledande ord. Alexander Wilczek

13.10 Historik. Rolf Ahlzén

13.30 Personcentrering: Karl Jaspers och existensfilosofin
det autentiska mötet och Martin Bubers dialogfilosofi. Jörgen Herlofson

14.15 Kaffe

14.45 Ett fenomenologiskt perspektiv på personcentrerad vård. Helena Dahlberg

14.00 Diskussion. Herman Holm och alla

15.05 Person-centred care in chronic health conditions. Birgit Heckemann

15.25 Arm- och bensträckare. Jill Taube

15.35 Diskussion. Herman Holm och alla

15.50 Tankar om personcentrerande diagnostik. Jörgen Herlofson

16.10 Reflektioner. Helge Malmgren

16.30 Diskussion. Herman Holm och alla

16.50 Slutord. Alexander Wilczek

17.00 Avslut.

Medverkande:

  • Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora
  • Helena Dahlberg, fil. dr., lektor, filosof och idéhistoriker, Feldenkraispedagog
  • Birgit Heckemann, fil. dr., postdoc vid Gothenburg center for Person-CenteredCare (GPCC)
  • Jörgen Herlofson, läkare, specialist i psykiatri, psykoterapeut
  • Herman Holm, överläkare, psykiater
  • Helge Malmgren, emeritus prof. i filosofi, läkare
  • Alexander Wilczek, med dr, Karolinska Institutet, psykiater, psykoanalytiker.