Nya SPF-kliniska riktlinjer om Intellektuell funktionsnedsättning/ID

Publicerad: 15 February 2019

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Ännu ett riktlinjearbete finns nu färdigt att beställa och omsätta i patientnytta!

En författargrupp under ledning av SPFs hedersmedlem Lena Nylander har sammanställt detta arbete med fokus på en utsatt grupp i samhället, en grupp som inte sällan misstolkas också inom vården.

Riktlinjerna syftar till att
· öka kunskap, förståelse för och därmed intresset för personer med intellektuell funktionsnedsättning,
· sprida kunskap om hur bemötande kan anpassas i personens möte med sjukvården,
· uppmuntra till samverkan och nätverksarbete kring såväl sociala, somatiska och psykiatriska faktorer,
· motverka brister i diagnostiska överväganden,
· befrämja adekvat farmakologisk behandling och motverka överförskrivning av bensodiazepiner, hypnotika och antipsykotika.

Beställ boken på;

https://www.gothiafortbildning.se/…/vuxna-med-intellektuell…

Verka för att din klinik beställer ett ex till de medarbetare som kan möta dessa personer i sitt arbete!