Konferens: Vägen till arbete och legitimation för hälso-sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES

Publicerad: 17 October 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Länstyrelsen i Stockholm anordnar en konferens om

Vägen till arbete och legitimation för hälso-sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES
6 november, kl. 9–16 Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Vägen till etablering på svensk arbetsmarknad är lång för många som är utbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken utanför EU/EES.
Vilka utmaningar finns just nu? Och vad går att göra för att underlätta och påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft?

DATUM: 6 november 2018
PLATS: Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
ANMÄLAN: Anmäl dig på vår webbplats, i kalendariet, senast fredagen den 26 oktober.>> Till anmälan
OBS det finns begränsat antal platser. Du kommer att få bekräftelse via mail om du fått en plats.

MER INFORMATION

PROGRAM
09.00 – 09.05 Hälsar välkommen
Sven-Erik Österberg Landshövding
09.05 – 09.15 Inledning
Pernilla Ek, Länsstyrelsen Stockholm
09.15 – 10.15 Nyanländs etablering
Bengt Gradin, Migrationsverket, Andreas Hällund, Arbetsförmedlingen
10.15 – 10.30 Paus/kaffe
10.30 – 11.30 Vägen till legitimation Åsa Wennberg, Socialstyrelsen, Magnus Hultin, Umeå Universitet, Lena Oxelmark, Göteborgs Universitet
11.30 – 12.15 Studier i svenska språket och vuxnas lärande Eulali Ardanian, SFA medicin Södertälje Kommun, Stina Hållsten, Södertörns högskola, Eva Ihre Logéum, Utbildning och Förlag
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Från helvetestrappan till legitimationstrappan Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm, Johanna Adami Sophiahemmet Högskola, John Wahren, Svenska Läkaresällskapet
14.15 – 15.00 Samverkan och samarbete för en effektivare legitimationsprocess
Milla Järvelin, SKL, Anders Barane SKL
15.00- 15.15 Paus/kaffe
15.15 – 16.00 Samverkan och samarbete för den effektiva vägen till behörighet inom legitimationsyrken